Boeken

Op zoek naar dat ene regionale boek of informatie nodig voor een spreekbeurt of project, dan is onze boekencollectie misschien een oplossing. Door de zeldzaamheid van sommige boeken, is uitlenen helaas niet mogelijk. De boeken zijn na contact te raadplegen of kunnen ter inzage worden gelegd bij Café ’t Oude Raedhuis in Westdorpe.

#MEERMOETANIEZIJN, (h)eerlijke producten
100 JAAR V.V. AXEL, 1911-2011
15 JAAR VARENCENTRUM TERNEUZEN
150 JAAR ONDERWIJS IN CLINGE 1849 - 1999
200 JAAR GEMEENTEN IN WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN
300 JAAR BRANDWEER SAS VAN GENT, 60 jaar PV 'De Nablussers'
400 JAAR SAS VAN GENT, 5-14 sept.
400TON DEADWEIGHT
AAAHN DEK, Tien jaar vrouwenvoetbal VV Ijzendijke
ACH LIEVE TIJD ZEELAND
ACHTER DE DIJKEN, Dow in Terneuzen 1962-1997
ADVIESRAPPORT NAMEN TOEKOMSTIGE VIADCUTEN TRACTAATWEG (N62)
ALS HET FLUITENKRUID BLOEIT
ANDERS BEKEKEN, De Geschiedenis van het Zeeuwse binnenhuis
ANIMAALTJES MET EEN KNIPOOG
AVERIJ, voor Ter Neuzen
AXEL 1944-2002, Een samenleving in verandering
AXEL EEN BEELD VAN EEN WERKELIJKHEID, beeldende kunst aan de openbare weg in de gemeente Axel
AXEL EN HET ZEEUWS-VLAANDEREN VAN WELEER
AXEL OORLOG EN BEVRIJDING, Bange dagen 1940, Een opgericht teken te Axel, De Strijd om Axel in september 1944
AXELAARS IN FEESTGEWAAD, Oude foto's uit de jaren 1936, 1938 en 1945 met inwonerslijst circa 1950
AXELS VERLEDEN GEÏLLUSTREERD
BEELDSPRAAK
BEHOUDEND MAAR BUIGZAAM, Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850
BLAUW & ZILVER, Vijftig jaar Loge L'Amitié sans Fin
BRESKENS EN DE VISSERIJ
CAFE 'T OUDE RAEDHUIS WESTDORPE, Live
CALEIDOSCOPISCH ZEEUWS-VLAANDEREN, Refelecties op het ons omringende Landschap
CANISVLIET, EEN GRENSGEVAL
DE BASILIEK VAN SINT-WILLIBRORD UIT DE STEIGERS
DE BEVOLKING VAN HULST EN HULSTERAMBACHT IN DE ACHTTIENDE EEUW, Deel 1 De Hulster Binnenparochie
DE BRAAKMAN, sinds het afscheid van de zee
DE BRES
DE ELEKTRISCHE DRAADVERSPERRING AAN DE BELGISCHE-NEDERLANDSE GRENS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG
DE GESCHIEDENIS VAN AXEL
DE GESCHIEDENIS VAN TERNEUZEN
DE HERVORMDE GEMEENTE VAN SAS VAN GENT
DE PADDESTOELEN VAN ZEEUWS-VLAANDEREN
DE QUADMIEP
DE RAMP
DE STEM VAN SLUIS, Een leven ten dienste van de gemeenschap
'DE TUYN GHESLOTEN', Het beleg van Hulst anno 1645
DE VESTING SAS VAN GENT
DE VLAAMSE KUSTVLAKTE, van Calais tot Saeftinge
DE VLIEGENDE HOLLANDER, Het VOC-Complot
DE WEG NAAR DE NIEUWE N61, Reconstructie N61 Hoek - Schoondijke 2012 - 2015
DE WIETINDUSTRIE, De slag om de achterdeur
DE WITPENMEREL
DE ZWARTENHOEKSE ZEESLUIS, de historie van een militair en waterstaatkundig object en zijn omgeving
DIALECT IN WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN
DIALECTEN IN OOST ZEEUWS-VLAANDEREN 2
DIE “GOEIE” OUWE TIJD, oude verhalen uit Zeeuws-Vlaanderen
DIEPE INDRUK, Projectboek van de Sluiskiltunnel
DIT IS ZEEUWS VLAANDEREN
DROMEN OVER ZEELAND
EEN EEUW VOL MUZIEK!, 100 jaar vrijheid eendracht Lamswaarde 1985-1995
EEN KRUISWEG MET EEN ZIEL
EEN KWART EEUW TERNEUZEN (1900-1925), Uit het leven van alledag
EEN MAURITSKERK, Ijzendijke 1614 - 2014
FAMILIEGEHEIMEN, Een dodelijk spel
FIER OP ZEEUWS-VLAANDEREN, 2014: 200 jaar Zeeuw-Vlaanderen, De viering in beeld
FOTO-ATLAS ZEELAND
FOTOMAGAZINE AXEL800, Feestjaar in beeld
GEDENKSCHRIFT, eerste Nederlandsche coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek Sas van Gent
GEMEENTE ATLAS VAN DE PROVINCIE ZEELAND 1866
GEMEENTEWAPENS, PLAATS- EN SCHIMPNAMEN IN WOORD EN BEELD IN ZEEUWS-VLAANDEREN
GESCHIEDENIS DER TRAMWEGEN IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN, 1887 - 1949
GESCHIEDENIS VAN EEN ZEEUWS-VLAAMSE VRIJMETSELAARSLOGE, l'Amitié sans Fin
GEZOCHT EN GEVONDEN, Bodemvondsten uit Gent
GRENSGEVALLEN, Zeeuwsch-Vlamingen over hun eigen land en over hun grenzen, een kalender als kijk- en bewaarboek, een galerij van grensgevallen in een nieuw Dow-document
'GRENZELOOS MOOI', Haartooi in Zeeland, Oost-Vlaanderen en Suffolk
GRENZELOZE KANSEN VOOR WERK, 10 mogelijkheden voor Scheldemond
GROETEN UIT BRESKENS, 400 prentbriefkaarten en fotokaarten van Breskens
HEB JE EVEN VOOR MIJ?
HERINNERINGEN AAN TERNEUZEN
HET BIJNAMEN BOEK ZEEUWS-VLAANDEREN
HET HOF TE ZANDE MET ZIJN KERKJE TE KLOOSTERZANDE IN DE LOOP DER EEUWEN
HET KLEURBOEK VAN ZEELAND, Geef kleur aan de mooiste plekjes uit de regio
HET SPOOKTE IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN, Volksverhalen
HET ZEEUW-VLAAMSE PLATTELAND
HISTORIE VAN WESTDORPE
HISTORISCHE GEOGRAFIE VAN WESTELIJK ZEEUWS-VLAANDEREN, II van het begin der 15e eeuw tot de inundaties tijdens de tachtig-jarige oorlog
HONORÉ COLSEN, Een geboren leider
HOOFDPLAAT, Stil zeker?
IK WAS NOG NOOIT IN ZELZATE GEWEEST
IN DE DELTA, UIT DE KAST, potten en flikkers in Zeeland
IN EN OM HET SLUISKILSE ZIEKNHUIS, Het levenswerk van de zusters van het H. Hart
JAARBOEK PZC 2008
JUBILEUMBOEK KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA KLOOSTERZANDE 1865-2015
KAPITEIN RABENHAUPT
KIJK OP ZEELAND
KLEIN RUSLAND
KLUSSEN
KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 30
KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 31
KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 32
KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 33
KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 34
KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 39
KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 40
KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 41
KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 42
KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 49
'KRUYTMAGASIJN OF REINWATERKELDER', Ondergrondse gewelven aan de Nieuweweg te Hulst
LANDSCHAP EN BEWONING VAN ZEEUWS-VLAANDEREN
LANGS OUDE EN NIEUWE WEGEN, Zwerven door Nederland en België
LEES SMAKELIJK! Dertig heerlijke Zeeuws-Vlaamse verhalen
LEVEN IN DE KROEG EN IN DE KERK
LIEDJES VAN HET ZEEUWSE LAND
LIEF EN LEED OP EN OM “HET SPOOR” TE TERNEUZEN
MATHILDE, Muze, Mythe, Mysterie
MENS & ZEE & LAND, Het beheer van het Zeeuwse Landschap
MINNEMIJNTJE EN HET GLOEIENDE BESJE
MOOI WEST ZEEUWS-VLAANDEREN, Regio-informatie 2014
MOOI WEST ZEEUWS-VLAANDEREN, Regio-informatie 2015
MUSEUMKALENDER 2007
ONDER ZEEUWS-VLAMINGEN
OOST ZEEUWCH-VLAANDEREN "NU EN TOEN"
OOSTBURG, Stad met "De éénhoorn"
OP ’T OEKJE
OP DE PONTENEUR
OP MARRODE, Korte verhalen uit het Land van Hulst
OUD TERNEUZEN VANUIT DE LUCHT
OUD TERNEUZEN, 100 foto's uit het oude Terneuzen verzameld en van toelichting voorzien door P.J. Baert
OVER BRESJES, Een greep uit historie en heden van een bruisend dorp
OVER DE BESTUURLIJKE- EN HISTORISCHE-GEOGRAFISCHE ONTWIKKELING VAN ZEEUWS-VLAANDEREN
OVERBUREN, Poëzie tussen de grenspalen 269 en 369
PHILIPS TERNEUZEN UITGELICHT 1961-2016
PIETER PAULUS, een patriot uit Axel 753-1796
POLDERLEVEN, Verhalen uit het Land van Hulst
POLDERPRAAT, Verhalen uit het Land van Hulst en aangrenzend gebied
PRIESTERS - KLOOSTERLINGEN EN BEGIJNTJES, afkomstig van de parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Westdorpe
PROVINCIALE ALMANAK VOOR ZEELAND 1973-1974
PZC 250 JAAR
REISBOEK VAN WEST ZEEUWS-VLAANDEREN, met ruim 100 foto's en tekeningen
RONDOM "AXEL"
RONDOM "NEUSEN" I
SAMEN GAAT HET BETER, Belevingsgericht werken bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
SAS VAN GENT IN OUDE ANSICHTEN
SIDMAR 1962 - 2002, Veertig jaar staalproductie in Vlaanderen
SLUISKIL IN OUDE ANSICHTEN
SLUISKIL VAN 1900 TOT NU
SLUISKIL, Een bijzonder dorp
SPEUREN NAAR SPOREN
SPOREN NAAR HET VERLEDEN
STORMACHTIG STIL, Levensverhalen van roze ouderen
STOTTERAAR, Roman in korte verhalen
SUSKE EN WISKE, De laaiende linies
T SAS ZOALS HET WAS, 40 jaar Heemkundige Kring
TERNEUZEN - SLUISKIL - ZAAMSLAG VAN 1900 TOT NU
TERNEUZEN EN HET ZEEUWS-VLAANDEREN VAN WELEER
TERNEUZEN IN OUDE ANSICHTEN
TERNEUZEN VAN HERINDELING TOT HERINDELING, 1970-2003
TERNEUZEN VAN TOEN TOT NOE
TERNEUZENS VERLEDEN GEÏLLUSTREERD
TERUG NAAR BOERENGAT
TIECELIJN
'TIJDPERKEN DER VOORWEERELD', De Meester Van Der Heijden Groeve in Nieuw-Namen
TRAIDERS, Het gevecht
TUSSEN AFSLUITDAMMEN EN DELTADIJKEN IV, Zeeuws-Vlaanderen
TUSSEN HET AXELSCHE GAT EN 'T KOEISCHORRE
TUSSEN HOLLAND EN VLAANDEREN, Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied
TUSSEN STROOM EN WATER, Vijftig jaar PZEM
VAN BRESJES
VAN CAFÉ NAAR CAFÉ, 44 jaar Betekoppencarnaval in Sas van Gent
VAN DEN VOS REYNAERDE, teksten van de in het streekmuseum "De Vier Ambachten" te Hulst aanwezige tentoonstelling
VAN GUNNERS, LILLIE WHITES, SEAGULLS, SAINTS, LIONS EN NOG WAT ANDERE
VAN SINTEPIER (NIEUWVLIET) NAAR SAINT-PIERRE-LA-MER (F)
VAN VLUCHTHAVEN TOT JACHTHAVEN, van 1962 tot 2012
VERENIGING TOT HET BEHOUD VAN DE HISTORIE VAN PHILIPPINE, 23e Uitgave 2011
VERENIGING TOT HET BEHOUD VAN DE HISTORIE VAN PHILIPPINE, eerste Uitgave april 1989
VERSTERCKT ZEELAND
VIJF WOELIGE JAREN 1940-1945, Gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag
'VLIEGHENDE VAENDELS', Hulst in 1596, geschilderd door Wenceslas Cobergher
VOL VAN VERHALEN
VOLCO, EEN AXELS AVONTUUR
VOLKSVERHALEN UIT ZEELAND en de Zuidhollandse Eilanden
WAAROM DOEL EN DE POLDERS (NIET) WEG MOETEN
WERELDZEEUWEN
WESTDORPE HERINNERINGEN AAN VERVLOGEN JAREN, Geschreven met een knipoog
WESTDORPE IN OUDE ANSICHTEN
WESTDORPE OP DE FOTO, foto’s uit de oude doos
WESTDORPE OP DE FOTO, van Passluis tot op den Zwartenhoek
WESTDORPE, voor- en tegenspoed van vele jaren
WESTERSCHELDE, Portret van een open zeearm
WIJ HANDHAVEN HET ERFDEEL ONZER VOORVADEREN, Het carillon van de Heilige Willibrordus basiliek
WIJ HANDHAVEN HET ERFDEEL ONZER VOORVADEREN, Het Stadhuis van Hulst
WIJ HANDHAVEN HET ERFDEEL ONZER VOORVADEREN, Monumenten in Hulst
WILDE WEERWOLVEN, VLIEGENDE AARDAPPELEN EN DRONKENLAPPEN, markante verhalen uit Zeeuws-Vlaanderen
WOORDENBOEK DER ZEEUWSE DIALECTEN
ZATTE BRAMEN, en andere sfeerverhalen
ZEELAND IN VOGELVLUCHT
ZEELAND LITERAIRE REIS LANGS HET WATER
Zeeuwsch-Vlaanderen ten voeten uit, Kultuurhistorische routes
ZEEUWSE VLAMING? VLAAMSE ZEEUW?, van Verkeerde Vreemdelingen tot Vreemdelingen Verkeer
ZEEUWSE VLAMINGEN
ZEEUWSE ZEEHAVENS, vanuit de lucht
ZEEUWS-VLAANDEREN UITGELICHT
ZEEUWS-VLAANDEREN, LAND AAN DE OVERKANT, Maandblad voor de beambten van de Amsterdamsche Bank N.V., 15e jaargang / april 1962
 • #MEERMOETANIEZIJN, (h)eerlijke producten; Ludo Haers; 2013; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • 100 JAAR V.V. AXEL, 1911-2011; Frank Deij, Jeroen Den Doelder, Wim Kooijman, Camile Schelstraete; 2011; Omgeving: Axel
 • 15 JAAR VARENCENTRUM TERNEUZEN; P.J. Kentin; Omgeving: Terneuzen
 • 150 JAAR ONDERWIJS IN CLINGE 1849 - 1999; Karel Lansu, Cijril Peeters; 2000; Omgeving: Clinge
 • 200 JAAR GEMEENTEN IN WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN; Jaap A.J. Boekhout; 1996; Omgeving: West-Zeeuws-Vlaanderen
 • 300 JAAR BRANDWEER SAS VAN GENT, 60 jaar PV 'De Nablussers'; Frank Cappaert; 2006; Omgeving: Sas van Gent
 • 400 JAAR SAS VAN GENT, 5-14 sept.; Drukkerij "De Zeeuwse Koerier" Sas van Gent; 1947; Omgeving: Sas van Gent
 • 400TON DEADWEIGHT; Jan Willemsen; 2014; Omgeving: Kunst, zee
 • AAAHN DEK, Tien jaar vrouwenvoetbal VV Ijzendijke; Frans Meijaard; Omgeving: Ijzendijke
 • ACH LIEVE TIJD ZEELAND; Waanders Uitgevers; 1996/1998; Omgeving: Zeeland
 • ACHTER DE DIJKEN, Dow in Terneuzen 1962-1997; Paul de Schipper; 1997; Omgeving: Terneuzen
 • ADVIESRAPPORT NAMEN TOEKOMSTIGE VIADCUTEN TRACTAATWEG (N62); Provincie Zeeland / Tractaat BV; 2017; Omgeving: Terneuzen
 • ALS HET FLUITENKRUID BLOEIT; Ineke d'Achard van Enschut, Jaap Boekhout; 2012; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • ANDERS BEKEKEN, De Geschiedenis van het Zeeuwse binnenhuis; Katie Heyning, Eloy Koldeweij, Brit Sens; 2001; Omgeving: Zeeland
 • ANIMAALTJES MET EEN KNIPOOG; Geert de Bruijckere; 2012; Omgeving: West Zeeuws-Vlaanderen, Breskens
 • AVERIJ, voor Ter Neuzen; Cor Heijkoop; 2006; Omgeving: Terneuzen
 • AXEL 1944-2002, Een samenleving in verandering; Adrie de Kraker, Piet de Blaeij; 2003; OmgevingAxel
 • AXEL EEN BEELD VAN EEN WERKELIJKHEID, beeldende kunst aan de openbare weg in de gemeente Axel; Piet de Blaeij; 1998; Omgeving: Axel
 • AXEL EN HET ZEEUWS-VLAANDEREN VAN WELEER; Egbert de Kuijper; 1996; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen, Axel
 • AXEL OORLOG EN BEVRIJDING, Bange dagen 1940, Een opgericht teken te Axel, De Strijd om Axel in september 1944; Vereniging "Axel-Polen"; 1984; Omgeving: Axel
 • AXELAARS IN FEESTGEWAAD, Oude foto's uit de jaren 1936, 1938 en 1945 met inwonerslijst circa 1950; Gemeentearchief Axel; 2001; OmgevingAxel
 • AXELS VERLEDEN GEÏLLUSTREERD; Jan Boeye, Carlo Buijsrogge; 1993; Omgeving: Axel
 • BEELDSPRAAK; Frank Neve; 1999; Omgeving: Groot Terneuzen, Biervliet, Hoek, Sluiskil, Spui, Terneuzen, Zaamslag
 • BEHOUDEND MAAR BUIGZAAM, Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850; P.J. van Cruyningen; 2000; Omgeving West-Zeeuws-Vlaanderen
 • BLAUW & ZILVER, Vijftig jaar Loge L'Amitié sans Fin; Loge L'Amitié sans Fin; 2017; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
 • BRESKENS EN DE VISSERIJ; Wilma Valk, Reggie Corijn, Frans Meijaard; 2013; Omgeving: Breskens
 • CAFE 'T OUDE RAEDHUIS WESTDORPE, Live; Westdorpe, het warmste dorp van Nederland; 2017; Omgeving: Westdorpe
 • CALEIDOSCOPISCH ZEEUWS-VLAANDEREN, Refelecties op het ons omringende Landschap; Huib de Jonge; 2017; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • CANISVLIET, EEN GRENSGEVAL; W. H. van den Dool; 1974; Omgeving: Westdorpe
 • DE BASILIEK VAN SINT-WILLIBRORD UIT DE STEIGERS; W. Bauwens, I. Pey, A. Prinsen, P. Stockman; 1995; Omgeving: Hulst
 • DE BEVOLKING VAN HULST EN HULSTERAMBACHT IN DE ACHTTIENDE EEUW, Deel 1 De Hulster Binnenparochie; Gemeentearchief Hulst; 2015; Omgeving: Hulst
 • DE BRAAKMAN, sinds het afscheid van de zee; J.C. Robesin; 1974; Omgeving: De Braakman
 • DE BRES; Chris De Stoop; 2000; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • DE ELEKTRISCHE DRAADVERSPERRING AAN DE BELGISCHE-NEDERLANDSE GRENS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG; Prof. Dr. A. Vanneste; 2011; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen, Belgische-Nederlandse grens
 • DE GESCHIEDENIS VAN AXEL; J; Wesseling; 1966; Omgeving: Axel
 • DE GESCHIEDENIS VAN TERNEUZEN; J. Wesseling; 1958; Omgeving: Terneuzen
 • DE HERVORMDE GEMEENTE VAN SAS VAN GENT; Fred. Caland; 1904; Omgeving: Sas van Gent
 • DE PADDESTOELEN VAN ZEEUWS-VLAANDEREN; W.D.J. Kuijs; 1998; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • DE QUADMIEP; Marijke Hemelsoet; 2012; Omgeving: Westdorpe
 • DE RAMP; Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam; 1953; Omgeving: Zeeland
 • DE STEM VAN SLUIS, Een leven ten dienste van de gemeenschap; Wim Eggermont, Frank Gijsel; 2014; Omgeving: Sluis
 • 'DE TUYN GHESLOTEN', Het beleg van Hulst anno 1645; A. Prinsen, P. Stockman; 1993; Omgeving: Hulst
 • DE VESTING SAS VAN GENT; Rob Slock; Omgeving: Sas van Gent
 • DE VLAAMSE KUSTVLAKTE, van Calais tot Saeftinge; Honoré Rottier, Henri Arnoldus; 1984; Omgeving: Vlaamse Kust, van Calais tot Saeftinge
 • DE VLIEGENDE HOLLANDER, Het VOC-Complot; Jan Kragt, Marc Verhaegen; 2008; Omgeving: Terneuzen
 • DE WEG NAAR DE NIEUWE N61, Reconstructie N61 Hoek - Schoondijke 2012 - 2015; Rijkswaterstaat Zee en Delta; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
 • DE WIETINDUSTRIE, De slag om de achterdeur; Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen; 2015; Omgeving: Terneuzen
 • DE WITPENMEREL; Jan Zegers; 2016; Omgeving: Nvt (roman), Terneuzen
 • DE ZWARTENHOEKSE ZEESLUIS, de historie van een militair en waterstaatkundig object en zijn omgeving; Marc Buise, Maurice Kindt; 2013; Omgeving: Westdorpe
 • DIALECT IN WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN; E. J. van den Broecke-de Man; Omgeving: West Zeeuws-Vlaanderen
 • DIALECTEN IN OOST ZEEUWS-VLAANDEREN 2; E.J. van den Broekce – de Man, J.L. Eggermont; Omgeving: Oost Zeeuws-Vlaanderen
 • DIE “GOEIE” OUWE TIJD, oude verhalen uit Zeeuws-Vlaanderen; Joh. De Vries; 1975; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • DIEPE INDRUK, Projectboek van de Sluiskiltunnel; BV Kanaalkruising Sluiskil; 2015; Omgeving: Sluiskil
 • DIT IS ZEEUWS VLAANDEREN; Aukje-Tjitske Dieleman-Hovinga, Arco Willeboordse, Pascalle Cappetti, Bianca Bonte, Climanova, Interact Network, Slaapkenner Rademakers; 2009; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • DROMEN OVER ZEELAND; Hans Bouma, Wim Riemens; 1976; Omgeving: Zeeland
 • EEN EEUW VOL MUZIEK!, 100 jaar vrijheid eendracht Lamswaarde 1985-1995; Vrijheid Eendracht' Lamswaarde; 1995; Omgeving: Lamswaarde
 • EEN KRUISWEG MET EEN ZIEL; Willy Verschraegen, Petra Kasteleijn; 2014; Omgeving: Koewacht
 • EEN KWART EEUW TERNEUZEN (1900-1925), Uit het leven van alledag; Joh. De Vries; 1972; Omgeving: Terneuzen
 • EEN MAURITSKERK, Ijzendijke 1614 - 2014; J.W.P. Prins; 2014; Omgeving: Ijzendijke
 • FAMILIEGEHEIMEN, Een dodelijk spel; Wim Hendrikse; 2016; Omgeving: Terneuzen
 • FIER OP ZEEUWS-VLAANDEREN, 2014: 200 jaar Zeeuw-Vlaanderen, De viering in beeld; Joke Naughton; 2015; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • FOTO-ATLAS ZEELAND; Uitgeverij Robas Produkties Topografische dienst; Omgeving: Zeeland
 • FOTOMAGAZINE AXEL800, Feestjaar in beeld; Uitgverij ZieZeeuwsVlaanderen; 2014; OmgevingAxel
 • GEDENKSCHRIFT, eerste Nederlandsche coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek Sas van Gent; Firma P.J. Van De Sande; 1924; Omgeving: Sas van Gent
 • GEMEENTE ATLAS VAN DE PROVINCIE ZEELAND 1866; J. Kuyper; Omgeving: Zeeland
 • GEMEENTEWAPENS, PLAATS- EN SCHIMPNAMEN IN WOORD EN BEELD IN ZEEUWS-VLAANDEREN; Dingeman de Koning Azn.; 2017; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • GESCHIEDENIS DER TRAMWEGEN IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN, 1887 - 1949; H.G. Hesselink; 1984; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • GESCHIEDENIS VAN EEN ZEEUWS-VLAAMSE VRIJMETSELAARSLOGE, l'Amitié sans Fin; J.M. Flipse; 2001; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
 • GEZOCHT EN GEVONDEN, Bodemvondsten uit Gent; Denny Bogaert, Michel Krijgsman, Paul Callewaert, Marcel de Putter; 2017; Omgeving: Gent
 • GRENSGEVALLEN, Zeeuwsch-Vlamingen over hun eigen land en over hun grenzen, een kalender als kijk- en bewaarboek, een galerij van grensgevallen in een nieuw Dow-document; DOW; 1989; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • 'GRENZELOOS MOOI', Haartooi in Zeeland, Oost-Vlaanderen en Suffolk; P. Stockman, P. Everaers; 2003; Omgeving: Zeeland, Oost-Vlaanderen, Suffolk
 • GRENZELOZE KANSEN VOOR WERK, 10 mogelijkheden voor Scheldemond; Gemeente Terneuzen, Voka, Accountantskantoor Bolwerk 7; 2012; Omgeving: Grens, Terneuzen
 • GROETEN UIT BRESKENS, 400 prentbriefkaarten en fotokaarten van Breskens; Henk Hendrikse, Sjaak Fenijn; 1995; Omgeving: Breskens
 • HEB JE EVEN VOOR MIJ?; Wim Hendrikse; Omgeving: Nvt (roman), Terneuzen
 • HERINNERINGEN AAN TERNEUZEN; Gre Dieleman; 2005; Omgeving: Terneuzen
 • HET BIJNAMEN BOEK ZEEUWS-VLAANDEREN; Frank Deij, Joke Naughton; 2009; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • HET HOF TE ZANDE MET ZIJN KERKJE TE KLOOSTERZANDE IN DE LOOP DER EEUWEN; Carlo Buijsrogge, George Sponselee; 2011; Omgeving: Kloosterzande
 • HET KLEURBOEK VAN ZEELAND, Geef kleur aan de mooiste plekjes uit de regio; Veldboeket BV; Omgeving: Zeeland
 • HET SPOOKTE IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN, Volksverhalen; Joh. de Vries; 1974; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • HET ZEEUW-VLAAMSE PLATTELAND; Ronny H.R. Rammeloo; 2001; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • HISTORIE VAN WESTDORPE; Johan Thomas; Omgeving: Westdorpe
 • HISTORISCHE GEOGRAFIE VAN WESTELIJK ZEEUWS-VLAANDEREN, II van het begin der 15e eeuw tot de inundaties tijdens de tachtig-jarige oorlog; Dr. M. K. E. Gottschalk; 1957; Omgeving: West Zeeuws-Vlaanderen
 • HONORÉ COLSEN, Een geboren leider; Loek van Hecke; 2016; Omgeving: Sluiskil
 • HOOFDPLAAT, Stil zeker?; Peter Verdurmen, Jan Jansen; 2017; Omgeving: Hoofdplaat
 • IK WAS NOG NOOIT IN ZELZATE GEWEEST; Thomas Blommaert; 2010; Omgeving: Zelzate
 • IN DE DELTA, UIT DE KAST, potten en flikkers in Zeeland; Remco van Schellen; 2004; Omgeving: Zeeland
 • IN EN OM HET SLUISKILSE ZIEKNHUIS, Het levenswerk van de zusters van het H. Hart; P. Luijcks, Loek van Hecke, Willy Schelstraete; Omgeving: Sluiskil
 • JAARBOEK PZC 2008; PZC; 2008; Omgeving: Zeeland
 • JUBILEUMBOEK KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA KLOOSTERZANDE 1865-2015; Theo Cappendijk, Carlo Buijsrogge; 2014; Omgeving: Kloosterzande
 • KAPITEIN RABENHAUPT; Jan Willemsen; 2017; Omgeving: Kust, zee
 • KIJK OP ZEELAND; P.G. Bins, Tom Bouws; Omgeving: Zeeland
 • KLEIN RUSLAND; Kristof Vereecke; 2018; Omgeving: Zelzate
 • KLUSSEN; Frans Meijaard; 2013; Omgeving: Breskens
 • KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 30; Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent; 1995; Omgeving: Sas van Gent
 • KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 31; Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent; 1996; Omgeving: Sas van Gent
 • KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 32; Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent; 1997; Omgeving: Sas van Gent
 • KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 33; Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent; 1998; Omgeving: Sas van Gent
 • KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 34; Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent; 1999; Omgeving: Sas van Gent
 • KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 39; Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent; 2005; Omgeving: Sas van Gent
 • KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 40; Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent; 2006; Omgeving: Sas van Gent
 • KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 41; Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent; 2008; Omgeving: Sas van Gent
 • KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 42; Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent; 2009; Omgeving: Sas van Gent
 • KRONIEK VAN DE STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT NR. 49; Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent; 2017; Omgeving: Sas van Gent
 • 'KRUYTMAGASIJN OF REINWATERKELDER', Ondergrondse gewelven aan de Nieuweweg te Hulst; P. Stockman; 2001; Omgeving: Hulst
 • LANDSCHAP EN BEWONING VAN ZEEUWS-VLAANDEREN; Adrie de Kraker; 2017; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • LANGS OUDE EN NIEUWE WEGEN, Zwerven door Nederland en België; Herman Besselaar; 1980; Omgeving : België, Nederland
 • LEES SMAKELIJK! Dertig heerlijke Zeeuws-Vlaamse verhalen; Frank Deij, Joke Naughton; 2008; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • LEVEN IN DE KROEG EN IN DE KERK; Rinie en Joke Deij; 2016; Omgeving: Terneuzen
 • LIEDJES VAN HET ZEEUWSE LAND; Gezamelijke Zeeuwse Boekenhandels; 1996; Omgeving: Zeeland
 • LIEF EN LEED OP EN OM “HET SPOOR” TE TERNEUZEN; Joh. Van de Ree; Omgeving: Terneuzen
 • MATHILDE, Muze, Mythe, Mysterie; Lisette de Zoete; 2016; Omgeving: Terneuzen
 • MENS & ZEE & LAND, Het beheer van het Zeeuwse Landschap; Stichting Het Zeeuwse Landschap Heikenszand; 1986; Omgeving: Zeeland
 • MINNEMIJNTJE EN HET GLOEIENDE BESJE; Celesta Roelandt; 2017; Omgeving: Sas van Gent
 • MOOI WEST ZEEUWS-VLAANDEREN, Regio-informatie 2014; 2014; Omgeving: West Zeeuws-Vlaanderen
 • MOOI WEST ZEEUWS-VLAANDEREN, Regio-informatie 2015; 2015; Omgeving: West Zeeuws-Vlaanderen
 • MUSEUMKALENDER 2007; Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent; 2007; Omgeving: Sas van Gent
 • ONDER ZEEUWS-VLAMINGEN; Peter Oggel, Romain van Damme; 2016; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • OOST ZEEUWCH-VLAANDEREN "NU EN TOEN"; Joh. De Vries; 1973; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • OOSTBURG, Stad met "De éénhoorn"; M. A. Aalbregtse; 1963; Omgeving: Oostburg
 • OP ’T OEKJE; Luctor; 1975; Omgeving: Terneuzen, Zaamslag
 • OP DE PONTENEUR; Janneke Dierx-Harms; 1986; Omgeving: Terneuzen
 • OP MARRODE, Korte verhalen uit het Land van Hulst; Ed Steijns; 2009; Omgeving: Hulst
 • OUD TERNEUZEN VANUIT DE LUCHT; Edwin Hamelink; 1996; Omgeving: Terneuzen
 • OUD TERNEUZEN, 100 foto's uit het oude Terneuzen verzameld en van toelichting voorzien door P.J. Baert; P.J. Baert; ca. 1960; Omgeving: Terneuzen
 • OVER BRESJES, Een greep uit historie en heden van een bruisend dorp; Wilma Valk, Reggie Corijn, Frans Meijaard; 2010; Omgeving: Breskens
 • OVER DE BESTUURLIJKE- EN HISTORISCHE-GEOGRAFISCHE ONTWIKKELING VAN ZEEUWS-VLAANDEREN; K.J.J. Brand; 1983; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen, Axel
 • OVERBUREN, Poëzie tussen de grenspalen 269 en 369; Bert Bevers; 2017; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen, Vlaanderen
 • PHILIPS TERNEUZEN UITGELICHT 1961-2016; Willy Taelman; 2016; Omgeving: Terneuzen
 • PIETER PAULUS, een patriot uit Axel 753-1796; W.E.M. Bauwens; 1986; OmgevingAxel
 • POLDERLEVEN, Verhalen uit het Land van Hulst; Joris van Rummersdijk; Omgeving: Hulst
 • POLDERPRAAT, Verhalen uit het Land van Hulst en aangrenzend gebied; George Sponselee; 2010; Omgeving: Hulst
 • PRIESTERS - KLOOSTERLINGEN EN BEGIJNTJES, afkomstig van de parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Westdorpe; Maurice Kindt; 2000; Omgeving: Westdorpe
 • PROVINCIALE ALMANAK VOOR ZEELAND 1973-1974; Provinciaal bestuur Zeeland; 1973; Omgeving: Zeeland
 • PZC 250 JAAR; Uitgeverij BN De Stem / PZC; 2008; Omgeving: Zeeland
 • REISBOEK VAN WEST ZEEUWS-VLAANDEREN, met ruim 100 foto's en tekeningen; Willem Enzinck; 1985; Omgeving: West Zeeuws-Vlaanderen
 • RONDOM "AXEL"; Jan Kabus; 1980; Omgeving: Axel
 • RONDOM "NEUSEN" I; Johan de Vries; 1980; Omgeving: Terneuzen
 • SAMEN GAAT HET BETER, Belevingsgericht werken bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen; Aart Pool, Nazh Atmaç-Yiğit, Linda Goense; 2010; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • SAS VAN GENT IN OUDE ANSICHTEN; Rob Slock; Omgeving: Sas van Gent
 • SIDMAR 1962 - 2002, Veertig jaar staalproductie in Vlaanderen; Erik Buyst, Antoon Soete, Hans Verhoosel; Omgeving: Zelzate
 • SLUISKIL IN OUDE ANSICHTEN; P.J. Baert, W.E.P. Schelstraete; 1985; Omgeving: Sluiskil
 • SLUISKIL VAN 1900 TOT NU; Willy Schelstraete; 1996; Omgeving: Sluiskil
 • SLUISKIL, Een bijzonder dorp; Loek van Hecke; 2016; Omgeving: Sluiskil
 • SPEUREN NAAR SPOREN; Dow; 1990; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • SPOREN NAAR HET VERLEDEN; Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen; 1994; Omgeving: West-Zeeuws-Vlaanderen
 • STORMACHTIG STIL, Levensverhalen van roze ouderen; Eveline van de Putte; 2013; Omgeving: Zeeland
 • STOTTERAAR, Roman in korte verhalen; Kaki Gaia-Dada; 2012; Omgeving: Nvt (kortverhalen), Westdorpe
 • SUSKE EN WISKE, De laaiende linies; Studio Vandersteen; 2011; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • T SAS ZOALS HET WAS, 40 jaar Heemkundige Kring; Heemkundige Kring Sas van Gent; 2007; Omgeving: Sas van Gent
 • TERNEUZEN - SLUISKIL - ZAAMSLAG VAN 1900 TOT NU; Paul Stockma; 1990; Omgeving: Terneuzen, Sluiskil, Zaamslag
 • TERNEUZEN EN HET ZEEUWS-VLAANDEREN VAN WELEER; Egbert de Kuijper; 1996; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
 • TERNEUZEN IN OUDE ANSICHTEN; P.J. Baert; 1997; Omgeving: Terneuzen
 • TERNEUZEN VAN HERINDELING TOT HERINDELING, 1970-2003; Wout Bareman, Frank Deij, Edwin Hamelink, Peter Oggel; 2002; Omgeving: Terneuzen
 • TERNEUZEN VAN TOEN TOT NOE; A.J. Verlinde; 1997; Omgeving: Terneuzen
 • TERNEUZENS VERLEDEN GEÏLLUSTREERD; Jan Boeye, Carlo Buijsrogge; 1993; Omgeving: Terneuzen
 • TERUG NAAR BOERENGAT; Jan Jansen; 2017; Omgeving: Terneuzen, Boerengat
 • TIECELIJN; vzw Reynaertgenootschap; 2006; Omgeving: Waasland
 • 'TIJDPERKEN DER VOORWEERELD', De Meester Van Der Heijden Groeve in Nieuw-Namen; Robbert Jan Swiers; Omgeving: Nieuw-Namen
 • TRAIDERS, Het gevecht; Esmee Buijze; 2016; Omgeving: Nvt (roman), Terneuzen
 • TUSSEN AFSLUITDAMMEN EN DELTADIJKEN IV, Zeeuws-Vlaanderen; M.H. Wilderom; 1973; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • TUSSEN HET AXELSCHE GAT EN 'T KOEISCHORRE; Levien de Groote, Fred Lindenberg; 2014; Omgeving: Terneuzen
 • TUSSEN HOLLAND EN VLAANDEREN, Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied; Dr. H. C. M. Ghijsen; 1989; Omgeving: Zeeland
 • TUSSEN STROOM EN WATER, Vijftig jaar PZEM; Provinciale Zeeuwse Elektriciteits-Maatschappij; 1969; Omgeving: Zeeland
 • VAN BRESJES; Wilma Valk, Reggie Corijn, Frans Meijaard; 2017; Omgeving: Breskens
 • VAN CAFÉ NAAR CAFÉ, 44 jaar Betekoppencarnaval in Sas van Gent; Ed Fermont; 2000; Omgeving: Sas van Gent
 • VAN DEN VOS REYNAERDE, teksten van de in het streekmuseum "De Vier Ambachten" te Hulst aanwezige tentoonstelling; K.J.J. Brand; 1980; Omgeving: Hulst
 • VAN GUNNERS, LILLIE WHITES, SEAGULLS, SAINTS, LIONS EN NOG WAT ANDERE; Jan van der Burgh; 2007; Omgeving: Breskens, England
 • VAN SINTEPIER (NIEUWVLIET) NAAR SAINT-PIERRE-LA-MER (F); Peter de Lijser; 2017; Omgving: Nieuwvliet
 • VAN VLUCHTHAVEN TOT JACHTHAVEN, van 1962 tot 2012; Watersportvereniging Neusen; 2012; Omgeving: Terneuzen
 • VERENIGING TOT HET BEHOUD VAN DE HISTORIE VAN PHILIPPINE, 23e Uitgave 2011; Vereniging Tot Het Behoud Van de Historie van Philippine; 2011; Omgeving: Philippine
 • VERENIGING TOT HET BEHOUD VAN DE HISTORIE VAN PHILIPPINE, eerste Uitgave april 1989; Vereniging Tot Het Behoud Van de Historie van Philippine; 1989; Omgeving: Philippine
 • VERSTERCKT ZEELAND; P. Stockman, P. Everaers; 2001; Omgeving: Zeeland
 • VIJF WOELIGE JAREN 1940-1945, Gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag; J.L. Platteeuw; 1972; Omgeving: Hoek, Sluiskil, Terneuzen, Zaamslag
 • 'VLIEGHENDE VAENDELS', Hulst in 1596, geschilderd door Wenceslas Cobergher; P. Stockman, P. Everaers; 1994; Omgeving: Hulst
 • VOL VAN VERHALEN; George Sponselee, Rinus Willemsen; 2004; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • VOLCO, EEN AXELS AVONTUUR; Piet de Blaeij; 1997; Omgeving: Axel
 • VOLKSVERHALEN UIT ZEELAND en de Zuidhollandse Eilanden; Willem Geldhof; 1979; Omgeving: Zeeland
 • WAAROM DOEL EN DE POLDERS (NIET) WEG MOETEN; Jan Creve, Ferdinand De Bondt, Johan De Vriendt, Denis Malcorps, Edmond Reyn, Paul Staes; 2012; Omgeving: Doel, Antwerpse haven
 • WERELDZEEUWEN; Rachel van Westen; 2015; Omgeving: Zeeland
 • WESTDORPE HERINNERINGEN AAN VERVLOGEN JAREN, Geschreven met een knipoog; De Zusjes Goethals; Omgeving: Westdorpe
 • WESTDORPE IN OUDE ANSICHTEN; C. van Winkelen; Omgeving: Westdorpe
 • WESTDORPE OP DE FOTO, foto’s uit de oude doos; Marleen vd Vijver-Goethals; 2015; Omgeving: Westdorpe
 • WESTDORPE OP DE FOTO, van Passluis tot op den Zwartenhoek; Marleen vd Vijver-Goethals; 2014; Omgeving: Westdorpe
 • WESTDORPE, voor- en tegenspoed van vele jaren; J. Thomas, R. Hamerlinck, A; Pluym; 1964; Omgevin: Westdorpe
 • WESTERSCHELDE, Portret van een open zeearm; Jan J.B. Kuipers, Ad Tramper; 2018; Omgeving: Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Westerschelde
 • WIJ HANDHAVEN HET ERFDEEL ONZER VOORVADEREN, Het carillon van de Heilige Willibrordus basiliek; P. Stockman; 1992; Omgeving: Hulst
 • WIJ HANDHAVEN HET ERFDEEL ONZER VOORVADEREN, Het Stadhuis van Hulst; P. Stockman; 1993; Omgeving: Hulst
 • WIJ HANDHAVEN HET ERFDEEL ONZER VOORVADEREN, Monumenten in Hulst; Paul Stockman; 1995; Omgeving: Hulst
 • WILDE WEERWOLVEN, VLIEGENDE AARDAPPELEN EN DRONKENLAPPEN, markante verhalen uit Zeeuws-Vlaanderen; Aukje-Tjitske Dieleman-Hovinga, Arco Willeboordse; 2011; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • WOORDENBOEK DER ZEEUWSE DIALECTEN; Dr. Ha. C. M. Ghijsen; 1974; Omgeving: Zeeland
 • ZATTE BRAMEN, en andere sfeerverhalen; Cora Verhelst, Ronny Bouwens; 2017; Omgeving: Zeeland
 • ZEELAND IN VOGELVLUCHT; Uitgave van Friese Pers Boekerij bv, Leeuwarden. Provinciale Zeeuwse Courant; Omgeeving: Zeeland
 • ZEELAND LITERAIRE REIS LANGS HET WATER; Stichting Achterland Zeist; 2013; Omgeving: Zeeland
 • Zeeuwsch-Vlaanderen ten voeten uit, Kultuurhistorische routes; Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen; 1991; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • ZEEUWSE VLAMING? VLAAMSE ZEEUW?, van Verkeerde Vreemdelingen tot Vreemdelingen Verkeer; Peter de Lijser, Doris Spoo-Ingendahl; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • ZEEUWSE VLAMINGEN; Dow; 1988; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • ZEEUWSE ZEEHAVENS, vanuit de lucht; Sky Pictures Fotografie; 2014; Omgeving: Zeeland
 • ZEEUWS-VLAANDEREN UITGELICHT; Jan Jansen; 2008; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen
 • ZEEUWS-VLAANDEREN, LAND AAN DE OVERKANT, Maandblad voor de beambten van de Amsterdamsche Bank N.V., 15e jaargang / april 1962; Van De Herengracht; 1962; Omgeving: Zeeuws-Vlaanderen